Svineper

Interesting Facts about the Svineper

The Dirty Old Pig or Svineper was the most popular pumping shanty of all Scandinavian. The original was the Norvegian, but also we can find the German and Swedish versions. A couple of facts about this song, first Stan Hugill first time heard this song from shantyman Paddy Griffiths, who get this song from Norwegian barque. The second version that you can see here is Stan Hugill from “Opsang Fra Seilskibstiden”, but the tune Stan Hugill learned from a Norwegian sailor is called”Big Skan”. A third and most intriguing fact is that choruses are in five different languages.
In the Norwegian version, a play on words is very noticeable. There is mention of a “real” pig, but usually, more often the reference is to the skipper – a dirty old hog, i. e. Svineper.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 232, 233).

The lyrics:  “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 232, 233).

The Record of the Svineper

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Svineper - Pump Shanty

The musical notation

Svineper - notation

The full lyrics

Svineper

Udi Parmerent i Holand, der laa en gammal Brigg,
Forsilten vardens skorg, og forsliten var dens rigg,
– Oberland, zum pao wand, Oberland zum par wand,
– Til Drøbak med han Svineper vi tidsnok Komme Kan.

* 2 *

Det fandtes ikke kompas eller mathaus ved dens ratt,
Vi styrte efter pullen i Per Svine’s gamle hatt;
– Ober land zum par wand, ober land zum par wand,
– Til Drøbak med han Svineper vi tindsnok komme kan.

* 3 *

Kahytten den var umalt, men ruffen der var god,
Og Køierne var malte med vaeggelusblod;
– Overland som tibrands, overlands som paa vand,
– Til Drøbak med den Griseper vi aldrig komme kan.

* 4 *

Skutesiden den ratten og daekket hak i hul,
Og ratten bare et gammelt kjaerrehjul;
– Overland som paa vand, overland som paa vand,
– Til Drøbak med den Grisper vi aldrig komme kan.

* 5 *

Vi matte pumpe laens imellem hvert et glas,
Og naar vi gik fra haven, skar vi katten ind til bras;
– Gi mig ranson paa vand, gi mig ranson paa vand
– Og fire mand i giggen satte Svineper iland.

* 6 *

Vi hadde ikke bramsel, vi heiste op et skjort,
Og jamen holdt det godt saalaenge veiret det var tort;
– Gi mig ranson paa vand, gi mig ranson paa vand,
– Og fire mand giggen satte Svineper iland.

* 7 *

Og baasmanden spytta, han sver og bandte paa,
At grastaug til taljerip fik’n aldrig til at staa;
– Hive langsomt fra land, hive langsomt fra land,
– Der Bergenske møer snart møte nok vi kan.

* 8 *

Og naar vi først var kommet et stykke ut fra land,
Drak Svineper mer braendevin end alle mand drakvand;
– Hive langsomt fra land, hive langsomt fra land,
– De Bergenske møer snart møte nok vi kan.

* 9 *

Det var Søndagsmorra, vi blev purret ut til baut,
Men naar vi saa i luka, laa kjølsvinet og flaut;
– Kors i Herrans namn, hur det går langsomt från land,
– Vi hurra for den resan, när vi kom til Köpenhamn.

* 10 *

Og engang i vekka vi melkevelling fik,
Da fik vi suge purka som om paa daekket gik;
– Kors i Herrans namn, hur det går langsomt från land,
– Vi hurra för den resan, när vi kom til Köpenhamn.

Related to this sea shanty

Way Stormalong, John

Santiana (A)

The Plains of Mexico (B)

Blow Boys Blow (Norwegian)

Interesting Facts about Blow Boys Blow (Norwegian)

Blow Boys Blow (Norwegian) is another shanty with the word “Blow” is fine old tops’l halyard shanty “Blow, Boys, Blow”.
This was a shanty in which the singer often repeated the solo lines, to string out on a long haul.

This is the Norwegian language version. Explanation below text says: After G. W. Larsen, National Old Sailors Home – Fredriksvern.

The song will be reconstructed by myself as the halyard shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 230).

The lyrics:  “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 230, 231).

The Record of the Blow Boys Blow (Norwegian)

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Blow, Boys, Blow (Norwegian) - Halyard Shanty

The full lyrics

Blow, Boys, Blow (Norwegian)

Paa vaade veie vil vi vandre,
– BLOW, boys, BLOW!
Vi tager avsked med hverandre,
– BLOW, me bully boys, BLOW!

* 2 *

Jeg ser min flamme staar paa pynten,
Hun graeter visst, ti slut er mynten.

* 3 *

Til mersefaldet styrmand kalder,
Og heis nu klyver, til hun falder.

* 4 *

Hun driver rundt–en maned til roret,
Og hiv nu ankret op i sporet!

* 5 *

Hal op i styrbords agterbraser!
Vor styrmand flyr nu rundt og maser,

* 6 *

Fra kysten nu saa fint hun langer,
Der ser vi Okso fyrtaarn pranger.

* 7 *

Snart har vi Lindesnaes isigte–
Nu styrmand maa de peile rigtig!

* 8 *

Det frisker op med bris nordostlig–
Hun slinger praegtig–det er kos’lig.

* 9 *

Kaptein roper: Hei du stuert!
Slipp nu laerken ut av buret!

* 10 *

Skjaenk i en og la os smake,
Et skjont farvel for dem tilbake.

* 11 *

Heis nu seilet hoit paa stangen!
Nu er det oppe–slutt med sangen.

Related to this sea shanty

Roll The Cotton Down (A)

Roll The Cotton Down (B)

Oh Köm un Beer for mi (German)

Ane Madam – Trøndelag Version (Norwegian)

Interesting Facts about the Ane Madam – Trøndelag Version

Ane Madam – Trøndelag Version, Norwegian shanty that was sung to the tune of “Blow The Man Down”. It was the most popular of all Scandinavian halyard shanties at was sung throughout Norwegian, Swedish, and Danish ships in varied forms. However, this, Trøndelag district version was used at the capstan.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 203).

The lyrics:  “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 215, 216).

The Record of the Ane Madam – Trøndelag Version

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Ane Madam (Trøndelag Version) - Capstan Shanty

The full lyrics

Ane Madam (Trøndelag Version)

Se vinden den frisker jo opp i fra nord,
– Aa haa – Ane Madam!
kom skynd dokker gutter vi må om bord
– Aa haa – Ane Madam!

* 2 *

Vør los for lengst kommer er alt ombord
hør nøye hver mann etter losens ord.

* 3 *

Og naar vi har hevet de ankrene ind,
vi seiler ut byfjorden for en god vind.

* 4 *

Så reiste vi råen på høyen mast
hør etter styrmannen roper: Sett fast.

* 5 *

Nei enda så er vi en tomme igjen
nå fór visst den råen til himmelen.

Related to this sea shanty

Blow The Wind Wester. – First Version

Blow The Wind Wester. – Second Version

The Fishes B

Ane Madam – Bergen Version (Norwegian)

Interesting Facts about the Ane Madam – Bergen Version

Ane Madam – Bergen Version – Norwegian halyard shanty that was sung to the tune of “Blow The Man Down”. It was the most popular of all Scandinavian halyard shanties at was sung throughout Norwegian, Swedish, and Danish ships in varied forms.

The song will be reconstructed by myself as the halyard shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 203).

The lyrics:  “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 215).

The Record of the Ane Madam – Bergen Version

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Ane Madam (Bergen Version) - Halyard Shanty

The full lyrics

Ane Madam (Bergen)

Ane Madam var vakker smaåtøs,
– Aa haa – Ane Madam!
Ane Madam hadd’en unge paa løs
– Aa haa – Ane Madam!

* 2 *

Kom sjømand tag nu ditt hvit seil,
kom heis nu dit bramseil ogsaa din røil.

* 3 *

Men først en tur ut i Sandvigen,
for der å hilse farvel paa pigen.

* 4 *

Til madam Felle underveis stak vi ind,
for dersteds at oppfriske litt vores sind.

* 5 *

Men madammen stengte døren med stikker og straa
at ingen sjømanner der skulle gaa.

* 6 *

Men saa sprang der op en nordvestlig vind,
saa døren sprang op og sjømannen tren ind.

Related to this sea shanty

Up Up My Boys Up A Hill

A Long Time Ago (G)

A Long Time Ago – Harding Barbadian melody version

Goodbye Fare-ye-well (Norwegian)

Interesting Facts about the Goodbye Fare-ye-well (Norwegian)

Goodbye Fare-ye-well (Norwegian) was sung at the windlass or capstan when raising the anchor. A Norwegian version from Henrik Wergeland’s “Opsang”. This shanty Stan Hugill learned from seamen Johan Halvorsen in Port Bergen.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 122).

The lyrics: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 124, 125).

The Record of the Goodbye Fare-ye-well (Norwegian)

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Goodbye Fare-ye-well (Norwegian) - Capstan Shanty

The full lyrics

Goodbye Fare-ye-well (Norwegian)

Maria vet du nu hvorden?
– Goodbye, fare-ye-well! goodbye, fare-ye-well!
Du nu skal vende din stavn igjen?
– Horraw, me boys, we’re homeward bound!

* 2 *

Naar Kanalen vi passet har,
Og Goodvin Sand vi da blir klar.

* 3 *

Nu skal vi gaa mot kolde nord,
Og hlem til vores gamle mor.

* 4 *

Hun sitter bak de norske fjeld,
Og venter der den lange kveld.

* 5 *

Hun venter paa den elskte søn,
Som kommer hjem saa traet av sjøn.

* 6 *

Med frisk sydvest det gar galant,
Naar alle seil er sat i kant.

* 7 *

Med godt humør og med stor lyst,
Snart ser vi gamle Norgest kyst.

* 8 *

Vor Kaptein han befaler saa;
En mand paa utkik straks at gaa.

* 9 *

Han alt fra merset roper ned:
‘Vi har en lods forut i lae!

* 10 *

‘Bras forre mersseil bak med hast!
Staa klar, et taug til lodsen kast!’

* 11 *

Saa gjør vi godt fast lodsbaaten
‘Nu lods, tag I kommandoen!’

* 12 *

Nu har vi faat vor lods, vor ven,
Hal forre mersseil fuldt igjen!

* 13 *

Nu har vi ombord vor lods
Nu kan vi seile glad vor ko’s.

* 14 *

Saa seiler vi langs laden frem,
Til Bergen der er vores hjem.

* 15 *

Og naar vi er av sjøen kjed,
Vi anker glad paa Bergens red.

* 16 *

Lad styrbords anker gaa med hast,
Og gjør saa vores seil godt fast.

* 17 *

Den sjette mai vi kom derind,
Vi kom for en sydvestlig vind.

* 18 *

Vi haler ind i nummer tre,
Saa faar vi se, hvor det staar te.

* 19 *

Paa Tolboden stod piger fem,
De hilste os velkommen hjem.

* 20 *

Vor styrmand han befaler saa:
‘Vor kjetting agter bringes maa!”

* 21 *

I havnen vi nu tørnet er,
Og snart vi hjem til pigerne ser.

* 22 *

Men først vi lens i pumpen slaar,
Og dertil vi en shanti faar.

Related to this sea shanty

Goodbye Fare-ye-well (B)

Stormalong Lads Stormy

California

Ved Ankerhioning (Norwegian)

Interesting Facts about the Ved Ankerhioning

Stan Hugill mentioned the Ved Ankerhioning on page 124; he says, is this is the Norwegian version that Laura Alexandrine Smith gives us in her “The Music of The Waters” (1888). Sailors sing this shanty usually at the capstan. L. A. Smith gives also an English translation:

Solo.–” And the kaiser he sat in his castle so high.
Chorus.–Good-bye, fare you well; good-bye, fare you well.
Solo.–His crimson, my boys! we are homeward bound.
Chorus.–Hurra, my boys, We are homeward bound.”

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “The Music of The Waters” by Laura Alexandrine Smith (1888) (1st ed p 219).

The lyrics:  “The Music of The Waters” by Laura Alexandrine Smith (1888) (1st ed p 219).

Mentioned in: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 124).

The Record of the Ved Ankerhioning

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Ved Ankerhioning - Capstan Shanty

The musical notation

ved-ankerhioning music notation

The full lyrics

Ved Ankerhioning

Og Keiseren sad paasit Noje Stot.
– Goodbye, fare you well, goodbye, fare you well.
Hans hoirode Kjole den klarham saa goot.
– Hurra, my boys
; we are; homeward bound!

Related to this sea shanty

Goodbye Fare-ye-well (B)

Stormalong Lads Stormy

California

Heisevise – Wergland version (Norwegian)

Interesting Facts about the Heisevise – Wergland version (Norwegian)

Heisevise was sung as a capstan anchor shanty, especially when raising the “mud-hook”.

Stan Hugill has given us a funny story about an uncensored, Norwegian version of this song. It is a conversation between old Norwegian sailors:
‘Do you remember how the Norwegian version of this shanty went?’
‘I do, but… it is too horrible! What we sang is now better forgotten!’
‘yes, that is so, … Let’s give Wergland’s bowdlerized version instead …’
Stan Hugill mentioned about seventeen verses of the original Wergland’s version, in fact, I found actually 25 of them. I found the full version of this great capstan shanty on Henrik Wergland’s “Folkeviser”(1849). Special thanks to Arne B Petersen, for helping with the learning of the ancient Norwegian dialect pronunciation.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 107).

The lyrics:  “Folkeviser” by Henrik Wergland (1849).

Mentioned in: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 113, 114).

The Record of the Heisevise

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Heisevise (Norvegian Wergland version) - Capstan Shanty

The full lyrics

Heisevise (Norvegian Wergland version)

Overt Land af Godt og ondt har Sit.
– Ota Hayti, Ota Hayti!
Jeg holder nu paa Norge mit.
– In the Ota Hayti, ho!

– Blow, boys, blow for Californio,
– There is plenty of gold, so I am told,
– On the banks of Sacramento.

* 2 *

Om Sjelland flød som Grød i Smør –
Jeg meer af mager Frihed gjor.

* 3 *

Var Jylland selv en Fleskeskank,
den kjøber jeg for Norges Bank.

* 4 *

Ja heller Frihed uden Fleft!
En feed og smørret Trældom best !

* 5 *

I Sverrig var jeg og til Gjæst.
Hver finder sig nok hjemme bedst.

* 6 *

I Stockholms Borg boer Kongen godt.
I Norge er hver Barm hans Slot.

* 7 *

I Ruøland Kneijer Byg og Rug ;
men Slaven kryber paa fin Bug.

* 8 *

I Polen vorer Hampen svær.
Gud hjælpe Den, som klager der !

* 9 *

Hollaenderen har guld endnu
Menei en nordmands muntre hu.

* 10 *

Han sidder over Glasset stur .
Sligt stemmer ci med vor Natur.

* 11 *

Og aldrig stjænker han sin Ven.
Med ham jeg deler Skillingen.

* 12 *

St. Paul gjør Engelskmanden krij.
Snehættend Top gaaer heit i Sky.

* 13 *

Den London Luft er mørk og tæt.
Men hjemme aander jeg saa let .

* 14 *

Hurra for Britten ! Han er fri,
og dygtig Sømand jo som Vi.

* 15 *

I Frankrig fode Druer groe.
Vi drikke hjemme bem iro.

* 16 *

En Franskmand har fit hvide Bred .
Mit sorte gie’r mig Marv og Kjod.

* 17 *

For Republiken flod hans Blod.
Men Thronen staaer dog hvor den stod.

* 18 *

Han frister vel endnu engang.
Da skal han faae en Æressang.

* 19 *

I Spanien Laurbær groe som Lyng.
Men pas dig der for Dolkesting !

* 20 *

Der vorer gylden Appelsin.
Den bringer jeg Allerkjæresten min.

* 21 *

Og hvor jeg foer dybt i Levant,
min norske Hjemvce dog mig fandt.

* 22 *

J.Torreviz og Setuval
Jeg mindedes min Fædredal.

* 23 *

Jeg mindedes min Faders Huus,
og tog iland et Glædeßruus.

* 24 *

Og hvorsomhelst dets Frihedédag
laae Skuden stolt med Norges Flag.

* 25 *

Og Portugis og Spaniol
Singsallijoh!

Related to this sea shanty

Bound for the Rio Grande (Cecil Sharp Version)

Rio Grande (B)

A Long Time Ago (C)

Opsang For Brasiliefareren, Briggen Preciosa (Norwegian)

Interesting Facts about the Opsang For Brasiliefareren, Briggen Preciosa (Norwegian)

A Norwegian version of “Opsang” is a good example of the type of verse Henrik Wergeland, the Norwegian composer, wrote Opsang For Brasiliefareren, Briggen Preciosa (Norwegian), to supplant the usual ribald ones. In “Opsang” can be found the other fifty-four verses, He wrote – quite enough to finish a long heave! “Rio Grande” was always sung at the anchor capstan or windlass, and was an outward-bound song.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 90).

The lyrics: The first six stanzas from “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 93, 94). The whole text all 54 verses have been taken from “Samlede Skirifter. I. Dikt, 3. Bind 1842-1845” p 55,56,57,58,59).

The Record of the Opsang For Brasiliefareren, Briggen Preciosa (Norwegian)

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Opsang For Brasiliefareren, Briggen Preciosa (Norwegian) - Capstan Shanty

The full lyrics

Opsang For Brasiliefareren, Briggen Preciosa

Nu tage vi et langt Farvel
– O Rio!
med dig, du gamle, norske Fjeld.
– To my rolling Rio Grande!

– Way Rio!
– O Rio!
– Then sing fare-ye-well, to me pretty young gel,
– To my rolling Rio Grande!

* 2 *

Farvel, du gamle Graa! Farvel!
Vi tænke, at du staaer nok lel.

* 3 *

Vi tænke, at du staaer endda,
mens vi er i Amerika.

* 4 *

I Golfen under Mexico
vi skifte ei vor norske Tro.

* 5 *

I Rio og i Pernambuc
paa Norge tænke vi med Suk.

* 6 *

Ja vestenfore selv Cap Horn
i Hjertet sidder Hjemvees Torn.

* 7 *

Det bløder, bløder op igjen
i Paradiis-Brasilien.

* 8 *

Did er det Preciosa skal,
langt udenfor den blaa Kanal.

* 9 *

Da er det først hun fører Seil,
naar England seer vort Agterspeil.

* 10 *

Farvel, Europa! Cap Lizard
er Næsen paa din gamle Nar.

* 11 *

Men herlig som en Aftensky
i Vest gaaer op en Verden ny.

* 12 *

Did stunder Preciosas Lyst
med Seil saa fuldt som Svanens Bryst.

* 13 *

Da er det først ved Finisterr`
hun lufter sine hvide Fjer.

* 14 *

Da er det som en Svane roer
fra Cap Vincent til Mogador.

* 15 *

Og bagud gaaer den hvide Foss.
Følg os, du vilde Albatross!

* 16 *

Følg os, du vaade Flyvefisk!
Vi paa Madera faa en Pidsk.

* 17 *

Det blæser varmt fra Afrika.
Men Pico gi’e vi et Hurra.

* 18 *

Thi Sneen skinner fra dets Top.
Den frisker norske Hjerter op.

* 19 *

Tørhænde kommer en Korsar.
Da Gutter, op! Kanonen klar!

* 20 *

Op flyver da vort norske Flag.
Nu kan det bli’e saa varm en Dag.

* 21 *

Vi tænke paa Jorsalafar.
Hans Klinge Blaamandshovder skar.

* 22 *

Vi tænke, at vi hævde maa
Normannanavnet paa det Blaa.

* 23 *

Den sorte Skonnert braser væk.
Han saae det blinked paa vort Dæk.

* 24 *

Han saae et Glimt af en Musket
og Spidsen af en Bajonet.

* 25 *

Han tænkte da: der er vel fleer?
At dreje af det bedste er.

* 26 *

Han gik i Læ, den slu Pirat.
Da kom en fygende Dravat.

* 27 *

Men lad staa til! Passat vi faaer.
Mod Vest, mod Vest, mod Vest det gaaer.

* 28 *

Vi bære af, og Hajen med.
Af Os skal han ei blive feed.

* 29 *

Jo bi! Der har du din Portion!
Du pryde skal vor Gallion.

* 30 *

Vi hale ham med Lænker ind,
og spænde ud den Morders Skind.

* 31 *

Vi bære af mod Vest, mod Vest!
Vi Linjen skar. Det var en Fest.

* 32 *

Da drak vi Norges Skaal med Skjemt.
Kaptainens blev ei heller glemt.

* 33 *

Og Rhederen paa sit Kontor,
han fik en Bommert, som var stor.

* 34 *

Vor vakkre Preciosa med
vi gjorde i en Skaal Besked.

* 35 *

Hun, før vi vidste Ord deraf,
har gjennemkløvt det store Hav.

* 36 *

Der blaaner alt i Havets Rand
Brasiliens Slaraffenland.

* 37 *

Og Rio aabner alt sin Bugt.
Der, Preciosa, hvil din Flugt!

* 38 *

Som ungen Brud sin Rosenkrands,
sit Flag hun bær’ — vort Fædrelands.

* 39 *

Forundret knapt Kreolen troer,
at det er Nordens Trikolor.

* 40 *

Men Negren kommer med sin Sæk.
Saa stuve vi fra Bund til Dæk.

* 41 *

Og naar vi synes, vi har nok,
saa op med Bramseil! ud med Fok!

* 42 *

Saa maa vi hjem til gamle Moer.
Hun veed vi efter Kaffe foer.

* 43 *

Hun sidder bag det gamle Fjeld,
og ønsker os paa Reisen Held.

* 44 *

Hun ønsker vi maa komme snart.
Tilbage derfor i en Fart!

* 45 *

Følg os, Atlanterhavets Hai!
Tilbage over Porto Pray!

* 46 *

Ja fra den takkede Azor
tilbage til det elskte Nord!

* 47 *

Kanalen aabner sig, Hurra!
Nu er vi ikke langt derfra.

* 48 *

Da raabe vi til Vinden: blæs!
Vi længes efter Lindesnæs.

* 49 *

Vi længes svarlig hjem igjen.
Det gjør vi i Brasilien.

* 50 *

Og Apelsinen gyldenmalt
vi spise tidt til Taarers Salt.

* 51 *

Men naar vi Norge faa at see,
da er forbi al Sorg og Vee.

* 52 *

Hvis Visen synes dig for lang,
saa syng en Stub deraf hvergang!

* 53 *

Matrosen hugger af sin Bus.
Med Visen gjør det samme Puds!

* 54 *

Og blev den lang, saa glem dog ei,
Preciosa har saa lang en Vei.

Hurra! Hurra! for Singsallijo!

Related to this sea shanty

Rio. Grande (A)

A Long Time Ago (C)

Et Nous Irons a Valparaiso

Santiana (D) (Norwegian – English Translation)

Interesting Facts about Santiana (D) (Norwegian – English Translation)

This version of Santiana, Stan Hugill had from the shanty book “Opsang”, hails from the port of Stavanger, and is a ‘Westland’ version. This translation of the: Santiana (D) (Norvegian – English Translation) will be singing as a capstan shanty (faster / first phase of capstan rotation, before the chain, was still vertical below the ship). Here is the English translation by B. Streiffert. It is also possible that the song has never been sung, and Hugill just posts a translation of a Norwegian song, whatever, in My opinion, this beautiful translation deserves to use it. And even feel proud of the possibility I will be the first person to sing this text.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 86).

The lyrics: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 86).

The Record of the Santiana (D) (Norwegian – English Translation)

“Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 86).

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Santiana D (English) - Capstan Shanty

The full lyrics

Santiana D (Norvegian – English Translation)

From Copenhagen we sailed away,
– Have away! Santiana!
To the nor’ard then our course we set,
– Heave away, hurrah for roll an’ go!

* 2 *

Through storm and rain, contrary wind,
To Christiansands, oh, we steered in.

* 3 *

One afternoon stood we men four,
Awaiting for to go on shore.

* 4 *

On the warf there stood five girls,
Waiting to wish us welcome home.

* 5 *

As I was rolling up the street,
A teen-age gal I chanced to meet.

* 6 *

To this fair gal I then did talk,
‘Oh, let’s be friends an’ take a walk.’

* 7 *

The girl she thought unto herself,
‘To catch a Mate is luck itself!’

* 8 *

She was a nice girl in her teens,
With eyes of blue and curly hair.

Related to Santiana (D)

Santy Anna (Terry’s Version)

California

Et Nous Irons a Valparaiso

Santiana D (Norwegian)

Interesting Facts about Santiana D (Norwegian)

This version of Santiana: Santiana D (Norwegian), Stan Hugill had from the shanty book “Opsang”, hails from the port of Stavanger, and is a ‘Weistland’ version.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 85).

The lyrics: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 86).

The Record of the Santiana D (Norwegian)

This reconstruction will be singing as a capstan shanty(faster / first phase of capstan rotation, before the chain, was still vertical below the ship).

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Santiana D (Norwegian) - Capstan Shanty

And the full lyrics

Santiana D (Norwegian)

Fra Kjøbenhavn vor reise stod,
– Hivaavei! Santianna!
Vi satte kursen imod nord,
– Hivaavei, hurra for rullangaa!

* 2 *

For Storm, uveir, kontrarig vind,
– Hivaavei! Santianna!
Til Kristiansand saa gik vi ind.
– Hivaavei, hurra for rullangaa!

* 3 *

En aften stod vi fire mand,
– Hivaavei! Santianna!
Beredte til at gaa iland.
– Hivaavei, hurra for rullangaa!

* 4 *

Paa bryggen stod der snese fem,
– Hivaavei! Santianna!
Og onsket os velkommen hjem.
– Hivaavei, hurra for rullangaa!

* 5 *

Men da jeg opad gaten gaar,
– Hivaavei! Santianna!
En pike staar der paa sytten aar.
– Hivaavei, hurra for rullangaa!

* 6 *

jeg talte tiden liljavaand;
– Hivaavei! Santianna!
Kom raek mig nu din venskaps haand!
– Hivaavei, hurra for rullangaa!

* 7 *

Den pike straks i tanker faldt;
– Hivaavei! Santianna!
En styresmand–det var ei galt!
– Hivaavei, hurra for rullangaa!

* 8 *

En deilig mø i ungdoms vaar,
– Hivaavei! Santianna!
Med oiner blaa og kruset haar.
– Hivaavei, hurra for rullangaa!

Related to Santiana D (Norwegian)

Santy Anna (Terry’s Version)

California

Et Nous Irons a Valparaiso