Rosabella Fredolin (Swedish)

Interesting Facts about the Rosabella Fredolin

This is the Swedish capstan shanty “Rosabella Fredolin”. Stan Hugill took whole this beautiful shanty from Captain Sigurd Sternvall’s book, “Sang Under Segel” (1935). This is what, Captain Sternwall wrote in his book about this song:
…” A very unusual song, because it can be traced for nearly one hundred years in its different variations. In the form given here, there are differences to those usually found in seamen’s song-books. This is a from Lars Erik Sandin’s song-book, dated 1844… One immediately recognizes the third verse, which deals with the unlucky letters Rosabella uses as hair-curlers. The song is found in a Norwegian version as the hauling song Ane Madam, and also in modern rallar songs.”…

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 217).

The lyrics:  “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 217, 218).

The Record of the Rosabella Fredolin

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Rosabella Fredolin (Swedish) - Capstan Shanty

The musical notation

Rosabella Fredolin - music notation

The full lyrics

Rosabella Fredolin

En sjömans största nöje är
– Fredolin,
att älska en flieka skönha, ha, ha,
– Fredolin,
Men om hon falsker bevisar sig,
hon ingen ro skall ha för mig,
– Rosabella Fredolin.

* 2 *

Jag reste bort och avasked tog
Och snarlingen hon mig bedrog,

Det synes väl vad hon mig gav,
Som kunde en annans hjärta ta,

* 3 *

Dom breven jag till henne skrev
Hon alla dem i stycken rev
Hon vecklade dem uti sitt har,
Och detta haver gjort mitt hjärta sar.

* 4 *

Och när detta veta fick
Ett avskedsbrev till henne gick
Hon visste väl var hon igen
Nog kunde fa annan vän,

* 5 *

Uppsöka skall hon mig en gang
Fast vantan den blir ganska lang
Hon vet väl att skicka sig,
Ja nogsamt söker hon upp mig,

* 6 *

En repslagardotter är det som
Jag denna visa sjunger om
Hon haller dans och det förmar,
Hon jämt pa golvet med flaskan gar,

* 7 *

Oh henne är det skickat till
Att man ma komma när man vill
Hon har all ting tillagade,
Tobak och pipa far man där

* 8 *

Nu sjunger jag min avskedssang
Och flickio tack för denna gang
Kom sjöman, hall dig munter och käck,
Och drick sedan flickornas griller väck.

Related to this sea shanty

Knock A Man Down

As I Went A-Walking Down Ratcliffe Highway

The Fishes A

Leave a Comment