Goodbye Fare-ye-well (Norwegian)

Interesting Facts about the Goodbye Fare-ye-well (Norwegian)

Goodbye Fare-ye-well (Norwegian) was sung at the windlass or capstan when raising the anchor. A Norwegian version from Henrik Wergeland’s “Opsang”. This shanty Stan Hugill learned from seamen Johan Halvorsen in Port Bergen.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 122).

The lyrics: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 124, 125).

The Record of the Goodbye Fare-ye-well (Norwegian)

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Goodbye Fare-ye-well (Norwegian) - Capstan Shanty

The full lyrics

Goodbye Fare-ye-well (Norwegian)

Maria vet du nu hvorden?
– Goodbye, fare-ye-well! goodbye, fare-ye-well!
Du nu skal vende din stavn igjen?
– Horraw, me boys, we’re homeward bound!

* 2 *

Naar Kanalen vi passet har,
Og Goodvin Sand vi da blir klar.

* 3 *

Nu skal vi gaa mot kolde nord,
Og hlem til vores gamle mor.

* 4 *

Hun sitter bak de norske fjeld,
Og venter der den lange kveld.

* 5 *

Hun venter paa den elskte søn,
Som kommer hjem saa traet av sjøn.

* 6 *

Med frisk sydvest det gar galant,
Naar alle seil er sat i kant.

* 7 *

Med godt humør og med stor lyst,
Snart ser vi gamle Norgest kyst.

* 8 *

Vor Kaptein han befaler saa;
En mand paa utkik straks at gaa.

* 9 *

Han alt fra merset roper ned:
‘Vi har en lods forut i lae!

* 10 *

‘Bras forre mersseil bak med hast!
Staa klar, et taug til lodsen kast!’

* 11 *

Saa gjør vi godt fast lodsbaaten
‘Nu lods, tag I kommandoen!’

* 12 *

Nu har vi faat vor lods, vor ven,
Hal forre mersseil fuldt igjen!

* 13 *

Nu har vi ombord vor lods
Nu kan vi seile glad vor ko’s.

* 14 *

Saa seiler vi langs laden frem,
Til Bergen der er vores hjem.

* 15 *

Og naar vi er av sjøen kjed,
Vi anker glad paa Bergens red.

* 16 *

Lad styrbords anker gaa med hast,
Og gjør saa vores seil godt fast.

* 17 *

Den sjette mai vi kom derind,
Vi kom for en sydvestlig vind.

* 18 *

Vi haler ind i nummer tre,
Saa faar vi se, hvor det staar te.

* 19 *

Paa Tolboden stod piger fem,
De hilste os velkommen hjem.

* 20 *

Vor styrmand han befaler saa:
‘Vor kjetting agter bringes maa!”

* 21 *

I havnen vi nu tørnet er,
Og snart vi hjem til pigerne ser.

* 22 *

Men først vi lens i pumpen slaar,
Og dertil vi en shanti faar.

Related to this sea shanty

Goodbye Fare-ye-well (B)

Stormalong Lads Stormy

California

Heisevise – Wergland version (Norwegian)

Interesting Facts about the Heisevise – Wergland version (Norwegian)

Heisevise was sung as a capstan anchor shanty, especially when raising the “mud-hook”.

Stan Hugill has given us a funny story about an uncensored, Norwegian version of this song. It is a conversation between old Norwegian sailors:
‘Do you remember how the Norwegian version of this shanty went?’
‘I do, but… it is too horrible! What we sang is now better forgotten!’
‘yes, that is so, … Let’s give Wergland’s bowdlerized version instead …’
Stan Hugill mentioned about seventeen verses of the original Wergland’s version, in fact, I found actually 25 of them. I found the full version of this great capstan shanty on Henrik Wergland’s “Folkeviser”(1849). Special thanks to Arne B Petersen, for helping with the learning of the ancient Norwegian dialect pronunciation.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 107).

The lyrics:  “Folkeviser” by Henrik Wergland (1849).

Mentioned in: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 113, 114).

The Record of the Heisevise

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Heisevise (Norvegian Wergland version) - Capstan Shanty

The full lyrics

Heisevise (Norvegian Wergland version)

Overt Land af Godt og ondt har Sit.
– Ota Hayti, Ota Hayti!
Jeg holder nu paa Norge mit.
– In the Ota Hayti, ho!

– Blow, boys, blow for Californio,
– There is plenty of gold, so I am told,
– On the banks of Sacramento.

* 2 *

Om Sjelland flød som Grød i Smør –
Jeg meer af mager Frihed gjor.

* 3 *

Var Jylland selv en Fleskeskank,
den kjøber jeg for Norges Bank.

* 4 *

Ja heller Frihed uden Fleft!
En feed og smørret Trældom best !

* 5 *

I Sverrig var jeg og til Gjæst.
Hver finder sig nok hjemme bedst.

* 6 *

I Stockholms Borg boer Kongen godt.
I Norge er hver Barm hans Slot.

* 7 *

I Ruøland Kneijer Byg og Rug ;
men Slaven kryber paa fin Bug.

* 8 *

I Polen vorer Hampen svær.
Gud hjælpe Den, som klager der !

* 9 *

Hollaenderen har guld endnu
Menei en nordmands muntre hu.

* 10 *

Han sidder over Glasset stur .
Sligt stemmer ci med vor Natur.

* 11 *

Og aldrig stjænker han sin Ven.
Med ham jeg deler Skillingen.

* 12 *

St. Paul gjør Engelskmanden krij.
Snehættend Top gaaer heit i Sky.

* 13 *

Den London Luft er mørk og tæt.
Men hjemme aander jeg saa let .

* 14 *

Hurra for Britten ! Han er fri,
og dygtig Sømand jo som Vi.

* 15 *

I Frankrig fode Druer groe.
Vi drikke hjemme bem iro.

* 16 *

En Franskmand har fit hvide Bred .
Mit sorte gie’r mig Marv og Kjod.

* 17 *

For Republiken flod hans Blod.
Men Thronen staaer dog hvor den stod.

* 18 *

Han frister vel endnu engang.
Da skal han faae en Æressang.

* 19 *

I Spanien Laurbær groe som Lyng.
Men pas dig der for Dolkesting !

* 20 *

Der vorer gylden Appelsin.
Den bringer jeg Allerkjæresten min.

* 21 *

Og hvor jeg foer dybt i Levant,
min norske Hjemvce dog mig fandt.

* 22 *

J.Torreviz og Setuval
Jeg mindedes min Fædredal.

* 23 *

Jeg mindedes min Faders Huus,
og tog iland et Glædeßruus.

* 24 *

Og hvorsomhelst dets Frihedédag
laae Skuden stolt med Norges Flag.

* 25 *

Og Portugis og Spaniol
Singsallijoh!

Related to this sea shanty

Bound for the Rio Grande (Cecil Sharp Version)

Rio Grande (B)

A Long Time Ago (C)