Heisevise – Wergland version (Norwegian)

Interesting Facts about the Heisevise – Wergland version (Norwegian)

Heisevise was sung as a capstan anchor shanty, especially when raising the “mud-hook”.

Stan Hugill has given us a funny story about an uncensored, Norwegian version of this song. It is a conversation between old Norwegian sailors:
‘Do you remember how the Norwegian version of this shanty went?’
‘I do, but… it is too horrible! What we sang is now better forgotten!’
‘yes, that is so, … Let’s give Wergland’s bowdlerized version instead …’
Stan Hugill mentioned about seventeen verses of the original Wergland’s version, in fact, I found actually 25 of them. I found the full version of this great capstan shanty on Henrik Wergland’s “Folkeviser”(1849). Special thanks to Arne B Petersen, for helping with the learning of the ancient Norwegian dialect pronunciation.

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 107).

The lyrics:  “Folkeviser” by Henrik Wergland (1849).

Mentioned in: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 113, 114).

The Record of the Heisevise

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Heisevise (Norvegian Wergland version) - Capstan Shanty

The full lyrics

Heisevise (Norvegian Wergland version)

Overt Land af Godt og ondt har Sit.
– Ota Hayti, Ota Hayti!
Jeg holder nu paa Norge mit.
– In the Ota Hayti, ho!

– Blow, boys, blow for Californio,
– There is plenty of gold, so I am told,
– On the banks of Sacramento.

* 2 *

Om Sjelland flød som Grød i Smør –
Jeg meer af mager Frihed gjor.

* 3 *

Var Jylland selv en Fleskeskank,
den kjøber jeg for Norges Bank.

* 4 *

Ja heller Frihed uden Fleft!
En feed og smørret Trældom best !

* 5 *

I Sverrig var jeg og til Gjæst.
Hver finder sig nok hjemme bedst.

* 6 *

I Stockholms Borg boer Kongen godt.
I Norge er hver Barm hans Slot.

* 7 *

I Ruøland Kneijer Byg og Rug ;
men Slaven kryber paa fin Bug.

* 8 *

I Polen vorer Hampen svær.
Gud hjælpe Den, som klager der !

* 9 *

Hollaenderen har guld endnu
Menei en nordmands muntre hu.

* 10 *

Han sidder over Glasset stur .
Sligt stemmer ci med vor Natur.

* 11 *

Og aldrig stjænker han sin Ven.
Med ham jeg deler Skillingen.

* 12 *

St. Paul gjør Engelskmanden krij.
Snehættend Top gaaer heit i Sky.

* 13 *

Den London Luft er mørk og tæt.
Men hjemme aander jeg saa let .

* 14 *

Hurra for Britten ! Han er fri,
og dygtig Sømand jo som Vi.

* 15 *

I Frankrig fode Druer groe.
Vi drikke hjemme bem iro.

* 16 *

En Franskmand har fit hvide Bred .
Mit sorte gie’r mig Marv og Kjod.

* 17 *

For Republiken flod hans Blod.
Men Thronen staaer dog hvor den stod.

* 18 *

Han frister vel endnu engang.
Da skal han faae en Æressang.

* 19 *

I Spanien Laurbær groe som Lyng.
Men pas dig der for Dolkesting !

* 20 *

Der vorer gylden Appelsin.
Den bringer jeg Allerkjæresten min.

* 21 *

Og hvor jeg foer dybt i Levant,
min norske Hjemvce dog mig fandt.

* 22 *

J.Torreviz og Setuval
Jeg mindedes min Fædredal.

* 23 *

Jeg mindedes min Faders Huus,
og tog iland et Glædeßruus.

* 24 *

Og hvorsomhelst dets Frihedédag
laae Skuden stolt med Norges Flag.

* 25 *

Og Portugis og Spaniol
Singsallijoh!

Related to this sea shanty

Bound for the Rio Grande (Cecil Sharp Version)

Rio Grande (B)

A Long Time Ago (C)

Leave a Comment