Skonnert Albertina – Sternvall

Interesting Facts about the Albertina – Sternvall

“Albertina” a Swedish pumping shanty, it has a melody very close to the opening line of a popular wartime song: “Twas down on the Rhine I met Rosalein”. Stan Hugill gives us two versions of this shanty, this one is the version from “Sang Under Segel” by Sigurd Sternvall (1935). Sternvall in his book says the song was equally popular among all Scandinavian seamen. Probably of Norwegian origin, because always been done to sing in an imitation of the Norwegian dialect. Sternvall also says the song was always used at the capstan. I will again reconstruct this song as the pump shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 329).
The lyrics: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 329).

The Record of the Albertina – Sternvall

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Skonnert Albertina (Sternvall) - Pump Shanty

The musical notation

Skonnert Albertina - Sternvall - music notation

The full lyrics

Skonnert Albertina – Sternvall

Det skull byggas ett skepp uti,
Norden, Albertina skall vara skeppets namn,
– Pumpa läns!
Albertina, låt så vara, Albertina, ingen fara,
Albertina skall vara skeppets namn,
– Pumpa läns!

– Albertina, låt så vara, Albertina, ingen fara,
– Albertina skall vara skeppets namn,

– Pumpa läns!

* 2 *

Och det skeppet är allaredan lastat,
Det är lastat med bayerskt öl och vin

Det är lastat, låt så vara, Det är lastat, ingen fara,
Det är lastat med bayerskt öl och vin,

* 3 *

Men på straden står Ingrid och gråter,
Ja, hon gråter efter lilla vännen sin,
Ja, hon gråter, låt så vara, ja hon gråter, men vi fara
Ja, hon gråter efter lilla vännen sin,

* 4 *

Varje sjömans grav är redan gräven,
Den är gräven i böljorna de blå
Den är gräven, låt så vara, den är gräven, men vi fara,
Den är gräven i böljorna de blå

* 5 *

Och min gravskrift den är redan skriven,
Den är skriven på finaste latin
Den är skriven, låt så vara, den är skriven, men vi fara,
Den är skriven på finaste latin

Related to this sea shanty

Heave Away Cheerily O!

Leave Her Johnny Leave Her – Pumps

Across The Rockies

Supen Ut En Dram På Man

Interesting Facts about the Supen Ut En Dram På Man

The “Supen Ut, En Dram Pa Man”, a fantastic Swedish Capstan shanty from “Sang Under Segel” by Sigurd Sternvall (1935) (1st ed p 322, 323). is the shanty which also we can include in the Hugill family of shanties with the words “Whisky Johnny” in the theme. It comes from recollections of sailmaker Oskar Johansosson of Masthugget in Gothenburg. According to the footnotes from the original book it was very popular among all the Scandinavian vessels lying in Delagoa Bay, Portuguese East Africa, in the year 1904.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 282).
The lyrics: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 282, 283).

The Record of the Supen Ut En Dram På Man

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Supen Ut, En Dram På Man - Capstan Shanty

The musical notation

Supen Ut, En Dtam På Man - music notation

The full lyrics

Supen Ut, En Dram På Man

Å, supen ut, en dram på man!
Väl klarar skutan sig från land.
om blott I hugger i med kläm.
– En dram för oss Johnnies!

– Kom hör, kom hör, kom hör oss nu!
– Ur djupa strupar kallas du.
– En tår som går från lår till lår,
– en dram för oss Johnnies!

* 2 *

Du stewart, fram med flaska grann!
Fyll i en peg till varje man!
De ä långt till Rio som ni vet.

* 3 *

Slå pall i spelet, vinda hem!
Nu går det med en väldans kläm,
slik olja nyttar som I ser.

* 4 *

Den stewart kommer snart igen,
så fort vårt ankar vindats hem.
Ligg an på spaken, alle man!

* 5 *

Fast heaven, gubbar, klart vid fall!
Nu alla segel sättas skall,
stolt skutan faller av för vind.

Related to this sea shanty

O Johnny Come To Hilo – Cecil Sharp

The Hawks-Eye Man (Bolton)

O Whos Been Here – Cecil Sharp

Den Gamla Briggen (Swedish)

Interesting Facts about the Den Gamla Briggen

The Den Gamla Briggen or Svineper was the most popular pumping shanty of all Scandinavian. The original was the Norvegian, but also we can find the German and Swedish versions. This is a Swedish version of this beautiful pump shanty, it comes from “Sang under Segel” (1935), Sigurd Sternwall’s Swedish shanty book. The Swedish version gives us the same story but has a different type of chorus. It is in “broken-down”, i. e. “spoiled” Norvegian according to the notes in Sternval’s book.
Fortunately for me, I have Sigurd’s Sternwall’s book in my collection and I compared Stan Hugill verses with Sternval’s ones, and I discovered that Hugills 4th verse doesn’t appear in Sternwall’s book, which must come from the J. Ingemarsson of Valberg (Shantyman which gives this version to Stan Hugill). Also, the tempo in the original song in music notation is 3/4 in Stan Hugill’s book 2/4. And last comparing value Stan Hugill gives us 8 verses (including a unique one from the J. Ingemarsson of Valberg), and Sternvall gives us 15.
The biggest dilemma for me was which version I should reconstruct, the obvious choice was Sigurd Sternvall’s version because his book is much rarer than Hugill’s “Shanties From the Seven Seas”. But because Hugill’s version contains this one completely unique 4th verse I will reconstruct Hugill’s print version.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 235).

The lyrics:  “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 235).

The Record of the Den Gamla Briggen

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Den Gamla Briggen  - Pump Shanty (Swedish)

The musical notation

Den Gamla Briggen - notation

The full lyrics

Den Gamla Briggen

Udi Parmarentha der låg en gammel brigg,
Udi Stykker var hans sail, og udsliten var hans rigg,
– For ti-di-li, am-tam-ta, For ti-di-li, am-tam-ta!
– Vi hurra for den reisen naar vi kom till Langeland.

* 2 *

Foruden hvide lester var han sort som en ravn,
Det var en gammel vase, han var kjöbt fra Kjöbenhavn.

* 3 *

En hver ma nu vidden skuden var ej rar,
Forthy bogspröjtet var aabrekt det beste som der var.

* 4 *

Vi had ingen klyverbom, vi rigged ud en kolt,
Og folket orket ingenting, var udpint og sult.

* 5 *

Gallionen hun laa allt i veien for oss.
Hver gang vi skulle have voran klyvare loss.

* 6 *

Og spröjtet den peger i den himmelske sky,
Og atten aarhundrede siden den skudden var ny.

* 7 *

Kompass udi sitt nakterhaus, det har hun aldrig haft,
Vi stryde efter kullen på en gammel flossehat.

* 8 *

Nakterhuset var vel ett gammelt vejaskul,
Og ratten er gjort av ett gamelt rokkehjul.

Related to this sea shanty

Svineper

The Plains of Mexico (C)

Alabama II

Rosabella Fredolin (Swedish)

Interesting Facts about the Rosabella Fredolin

This is the Swedish capstan shanty “Rosabella Fredolin”. Stan Hugill took whole this beautiful shanty from Captain Sigurd Sternvall’s book, “Sang Under Segel” (1935). This is what, Captain Sternwall wrote in his book about this song:
…” A very unusual song, because it can be traced for nearly one hundred years in its different variations. In the form given here, there are differences to those usually found in seamen’s song-books. This is a from Lars Erik Sandin’s song-book, dated 1844… One immediately recognizes the third verse, which deals with the unlucky letters Rosabella uses as hair-curlers. The song is found in a Norwegian version as the hauling song Ane Madam, and also in modern rallar songs.”…

The song will be reconstructed by myself as the capstan shanty.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 217).

The lyrics:  “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed p 217, 218).

The Record of the Rosabella Fredolin

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Rosabella Fredolin (Swedish) - Capstan Shanty

The musical notation

Rosabella Fredolin - music notation

The full lyrics

Rosabella Fredolin

En sjömans största nöje är
– Fredolin,
att älska en flieka skönha, ha, ha,
– Fredolin,
Men om hon falsker bevisar sig,
hon ingen ro skall ha för mig,
– Rosabella Fredolin.

* 2 *

Jag reste bort och avasked tog
Och snarlingen hon mig bedrog,

Det synes väl vad hon mig gav,
Som kunde en annans hjärta ta,

* 3 *

Dom breven jag till henne skrev
Hon alla dem i stycken rev
Hon vecklade dem uti sitt har,
Och detta haver gjort mitt hjärta sar.

* 4 *

Och när detta veta fick
Ett avskedsbrev till henne gick
Hon visste väl var hon igen
Nog kunde fa annan vän,

* 5 *

Uppsöka skall hon mig en gang
Fast vantan den blir ganska lang
Hon vet väl att skicka sig,
Ja nogsamt söker hon upp mig,

* 6 *

En repslagardotter är det som
Jag denna visa sjunger om
Hon haller dans och det förmar,
Hon jämt pa golvet med flaskan gar,

* 7 *

Oh henne är det skickat till
Att man ma komma när man vill
Hon har all ting tillagade,
Tobak och pipa far man där

* 8 *

Nu sjunger jag min avskedssang
Och flickio tack för denna gang
Kom sjöman, hall dig munter och käck,
Och drick sedan flickornas griller väck.

Related to this sea shanty

Knock A Man Down

As I Went A-Walking Down Ratcliffe Highway

The Fishes A

Susannavisan (Swedish)

Interesting Facts about the Susannavisan

In the case of Susannavisan song, Stan Hugill again mentioned the source: “Sang under Segel”, Sigurd’s Sternwall’s Swedish shanty book (Reference to its being sung at the capstan is to be found in the Preface, page 12). From this book, Stan Hugill gives us two verses and a melody to this beautiful song, the construction of the verses is really close to Stephen Foster’s version of “Oh Susanna”. Unfortunately, I couldn’t find the “Sang under Segel”, but I found it in another book “Flottans Män Malmö visbok” (1942). In this book, I found another two verses of this great song, so my reconstruction will contain four verses. In „Flottans Män Malmö visbok”, I found another two verses of this great song, so my reconstruction will contain four verses.

The source of this sea shanty

The music: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 116).

The lyrics: “Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 116). and “Flottans Män Malmö visbok” (1942) – the last two verses.

The Record of the Susannavisan

I want to make a special thanks to Pontus Wallgren, who helped me with pronunciation to make it possible to sing this beautiful forebitter in the Swedish language.
“Shanties from the Seven Seas” by Stan Hugill (1st ed: p 116).

You also can find this record on my YouTube channel here or directly listen below. Additionally, if you want to share your opinion about the record or share your opinion you can do it in my Facebook forum here, or leave a comment at the bottom of this blog article.

Susannavisan - Forebitter

The musical notation

susannavisan music notation

The full lyrics

Susannavisan

Jag är född vid gamla Sveriges kust,
där den stolta skutan går,
och den stolta skutan, var min lust
från jag blott var sjutton år.

Men den första gång han gick ombord,
kysste han mig ven och huld,
och han sade vänligt dessa ord:
“Du är allt mitt hjärtas guld”.

– O Susanna, gråt inte för din vän,
– men bli mig alltid städse tro,
– tills jag kommer hem igen!

* 2 *

På den långa resan drog han bort,
jag satt ensam. O, min skatt!
Och när vädret det var riktigt hårt,
låg jag vaken mången natt.

Men när tåren bittert flöt på kind,
kom min sjöman hem i hamn
och så sjöng han med ett nöjsamt sinn´,
då han tryckte mig i famn:

– O Susanna, gråt inte för din vän!
– Jag gungat har uppå böljan blå,
– och här har du mig igen.

* 3 *

Och så talte vi så månget ord,
Vi förglömde storm och blåst,
Men en dag han sa: “Min tös, jag tror,
Vi behöver snart en präst.

Jag får ta en tur på två års tid,
Men är lyckan med din vän,
Kommer jag med rik’dom åter hit,
Och vi går till prästen hän.

– O, Susanna, gråt dock ej för mig!
– Jag till Kalifornien far
– Och gräver guld för dig.”

* 4 *

I ett litet hus vid kusten bor
Vi som lyckligt äkta par.
Han kom hem igen, han höll sitt ord.
Fyra raska barn vi har.

Han går icke mer på resor, nej!
Men när stormen rasar vild,
Han till barmen älskligt trycker mej
Och så säger han så mild:

– “O, Susanna, mitt allt, min fröjd och lust,
– Där finns ej man så glad som jag
– På hela Sveriges kust!”

Related to this Forebitter

The Five-Gallon Jar

The Gals O’ Dublin Town (A)

Blow Ye Winds (C)